Taekwon-Don osa-alueet

Taekwon-Doon kuuluvat erilaiset harjoitteet voidaan jakaa toisiaan tukeviin osa-alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi perustekniikat, liikesarjat, askelottelut, vapaaottelu, murskaus ja itsepuolustus. Myös teorian voi ajatella omaksi osa-alueekseen, sillä ilman kunnollista teorian tuntemusta muut osa-alueet ovat puuttellisia. Teoria on myös vyökokeissa yksi arvosteltava osa-alue.

Perustekniikat

Taekwon-Don perustekniikat voidaan jaotella karkeasti joko käsi- ja jalkatekniikoihin tai hyökkääviin ja puolustaviin tekniikoihin. Käsitekniikoihin kuuluu erilaisia lyöntejä, iskuja, pistoja, tarttumisia, irroittautumisia ja torjuntoja ja jalkatekniikoihin potkuja, väistöjä ja hyppyjä. Lisäksi on paljon erilaisia asentoja, joista tekniikat suoritetaan ja joissa voi liikkua eri tavoin.

Liikesarjat

Liikesarjat ovat ennalta määrättyjä tekniikkayhdistelmiä, joissa taistellaan kuviteltuja vastustajia vastaan tekemällä erilaisia hyökkääviä ja puolustavia käsi- ja jalkatekniikoita. Niitä on yhteensä 24 ja ne ovat vyöarvokohtaisia.

Askelottelut

Askelottelut ovat ennalta määrättyjä otteluita todellista vastustajaa vastaan. Ne jakautuvat kolmen, kahden ja yhden askeleen otteluihin. Askelotteluissa on tärkeää kyetä soveltamaan oppimiaan perustekniikoita erilaisissa tilanteissa ja kyetä nopeaan ja järkevään vastahyökkäykseen.

Vapaaottelu

Vapaaottelu on pisteottelua puolikontaktilla todellista vastustajaa vastaan. Ottelijoilla on hanskat ja jalkasuojat pienentämässä loukkaantumisen riskiä tekniikan osuessa. Lisäksi saa käyttää hammas- ja säärisuojia ja miehillä alasuoja on pakollinen. Pisteitä saa lyönneistä ja potkuista keskivartaloon ja päähän. Vapaaottelussa ei saa hyökätä vyön alle, selkään tai pään takaosaan, purra, kynsiä, sitoa toista tai pitää kiinni.

Murskaus

Murskauksessa testataan harrastajan tekniikoiden voimakkuutta ja tarkkuutta. Murskattavana välineenä käytetään puisia tai muovisia lautoja, jotka ovat korkeudeltaan ja leveydeltään 30 senttiä. Voiman tuoton lisäksi on tärkeää osua oikeaan kohtaan lautaa - varsinkin muovilautoja murskattaessa, sillä ne menevät vain yhdestä kohtaa rikki. Murskaus voidaan jakaa voimamurskaukseen, jossa mitataan tekniikoiden voimakkuutta ja voidaan rikkoa useampia lautoja kerralla, sekä erikoistekniikkamurskaukseen, jossa on yleensä vain yksi lauta, mutta se täytyy rikkoa hyppytekniikalla korkealta tai esteen yli hypäten.

Itsepuolustus

Itsepuolustukseen kuuluu omia harjoiteltavia tekniikoitaan ja lisäksi sovelletaan opittuja perustekniikoita.